วิชา : ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : 

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชานี้เรียนรู้พื้นฐานทางคำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น โดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เนื้อหาวิชาเริ่มเรียนจากตัวอักษร ไวยกรณ์และคำศัพท์ที่จำเป็นเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อปูพื้นในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับสูงต่อไป

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม